Poland unforgettable memories

Privacy Policy

1. The editor respects the user's right to privacy, secures his/her personal information. Our Websites may contain third party advertising and sponsorship.

2.1. It is possible that these third party advertisers may download cookies to your computer or use web beacons to allow the advertisers to compile anonymous statistics, personalize advertising content and monitor the effectiveness of their campaigns. We cannot control nor do we have access to any cookies placed on your computer by third party advertisers and sponsors. Click here for instructions on how to manage cookies: http://www.doubleclick.com/privacy/faq.aspx and http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html or http://www.google.com/privacy_ads.html You are not obliged to accept cookies and may modify your browser so that it will not accept cookies. Please be aware that if you disable cookies, many services will not be available to you.

2.2. Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on this site. Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to the users of this site based on users' visit to this site and other sites on the Internet. Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.

3. All the Website users are kindly requested to respect the law and netiquette. Every Website user takes the responsibility for the comments he/she puts on the Website.

4. If there appears offensive or objectionable content anywhere on our Websites, the editors will release the text immediately after noticing it/receiving a note from some other user.

5. Search engine of this website has been created by Google Inc. (Google). The user accepts that the privacy policy of Google ( available at http://www.google.pl/privacy.html ) will be applied while making use of the search engine. Using the search engine the user accepts that Google will use his/her personal data in accordance with the privacy policy

6. Personal data of the Website users will not be revealed to third parties. The editor reserves the right to disclose the data of a user suspected of committing a crime, to law authorities on the condition that they show an injunction in accordance with the legally binding law.

7. The above rules are valid from January 1, 2009 (with April 1, 2009 update) until further notice.

8. If you have any remarks, please contact the editor.


Polityka prywatności (PL)

1. Redakcja szanuje prawo użytkownika do prywatności. Dba o ochronę jego danych osobowych. Redakcja zastrzega sobie prawo do umieszczania na łamach portalu oznaczonych reklam oraz ofert partnerskich.

2.1. W celu wyświetlania reklam w trakcie wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą umieszczać pliki cookies i /lub mogą używać sygnalizatorów (web beacons) w celu gromadzenia informacji podczas przekazywania reklam na witrynę w celu wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat kliknij: http://www.doubleclick.com/privacy/faq.aspx i http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html lub http://www.google.com/privacy_ads.html Każdy użytkownik może zablokować funkcję umieszczania plików cookies na jego urządzeniu końcowym we własnej przeglądarce internetowej, jednakże uniemożliwi to korzystanie z niektórych serwisów.

2.2. Firma Google, jako zewnętrzny dostawca, wykorzystuje w tej witrynie pliki cookie do wyświetlania reklam. Pliki cookie typu DART umożliwiają Google wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt w tej oraz innych witrynach internetowych. Każdy użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu należy odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

3. Prosimy wszystkich użytkowników portalu o niełamanie prawa oraz trzymanie się zasad netykiety. Każdy użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność prawną za swoje komentarze na łamach portalu.

4. W przypadku zaistnienia treści, która jest niezgodna z prawem lub narusza normy współżycia społecznego redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania tych treści niezwłocznie po odnotowaniu tego faktu/zgłoszeniu przez użytkownika.

5. Wyszukiwarka w tej witrynie internetowej została opracowana przez firmę Google Inc (Google). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że polityka prywatności firmy Google (dostępna pod adresem http://www.google.pl/privacy.html) będzie stosowana podczas korzystania z wyszukiwarki, a korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez firmę Google jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

6. Dane użytkowników nie będą bez ich zgody ujawniane żadnej stronie trzeciej. Redakcja zastrzega, że dane użytkownika podejrzanego o popełnienie przestępstwa mogą zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym wyłącznie wtedy, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądu, zgodny z obowiązującym prawem.

7. Powyższe zasady obowiązują od 1 stycznia 2009 (z aktualizacją od 1 kwietnia 2009) do odwołania.

8. W przypadku uwag prosimy o kontakt.